Ready For the Change: The World Needs to Start Celebrating Menstrual Hygiene Day

Menstruation | INTIMINA
Every year on the 28th of May we mark Menstrual Hygiene Day. Everyone calls it a celebration, but the truth is, unfortunately, far away from this. The Menstrual Hygiene Day…

Use Intimina’s Bracelet filter on Instagram and Win the Award!

Women's Health | INTIMINA
Jewelry is a girl’s best friend! So to mark this year’s Menstrual Hygiene Day, the Intimina team made an IG filter with a VR bracelet. White and red beads are…

Intimhälsorapporten 2022: Skam, smärta och ensamhet

Menstruation | INTIMINA
Skam, smärta, oro och ensamhet, det är känslor som går som en röd tråd genom Intimhälsorapporten 2022, en rapport där INTIMINA undersökt svenska kvinnors upplevelser och erfarenheter kopplat till intimhälsofrågor…